Seramik

Seramik çalışmalarının temel amacı;

-Küçük kas gelişimini sağlamak.

-Doğal becerileri geliştirerek yaratıcı etkinliklere dönüştürmek.

-Sanatsal yetenekleri ortaya çıkarmak.

-Hayal gücü ve yaratıcılıklarını kullanmalarına uygun ortam hazırlamak.

-Çeşitli aletleri kullanarak özgür ürünler çıkarmak.

-Çocuklara estetik anlayışı kazandırmaktır.