Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Öğrenme,insan zihninde gerçekleşen bir süreçtir. Öğrenmeyi bir çok faktör etkiler. Bu faktörleri bilmek anne,baba ve öğretmenlere büyük katkı sağlar. Öğrenmeyi etkileyen ve değiştirilebilir etkenler üzerinde oynayarak öğrenmeleri kalıcı hale getirebiliriz. Öğrenme birçok süreçten etkilenir. Öğrenmeyi etkileyen faktörler şunlardır:

1- ZEKA: Zeka bireye kalıtım yoluyla geçer. Kimi öğrenci zeki doğar. Zeka,öğrenmenin değiştirilemeyen unsurudur. Kişinin zekası 7 yaşında şekillenir. 7 yaşından sonra çok bir gelişme olmaz. Kişinin dengeli ve sağlıklı beslenmesi, ruhen ve bedenen güçlü olması, öğrenmeye istekli olması, güdülenmiş olması zekayı kullanma kapasitesini etkiler. Öğrenmede kişi zekasını tam kapasite kullanması gerekir. Bunun önündeki engeller kaldırılmalıdır.
2- ÖN ÖĞRENMELER: Geçmiş yaşantılar ve eski öğrenmeler öğrenmeyi etkiler. Öğrenme bir biri üstüne koyarak gerçekleşir. Önceki öğrenmelerden yola çıkarak yeni öğrenmeler gerçekleşir. Kişi ilk defa gördüğü bir kavramı isimlendirerek şema oluşturur. Daha sonra karşılaştığı durumları kendisinde var olan şemalarla açıklamaya çalışır. Özümseme ve uyumsama yaparak öğrenmeleri gerçekleştirir. Bu yüzden öğrenme sürecinde kişinin ön bilgileri mutlaka dikkate alınmalıdır.
3- HAZIRBULUNUŞCULUK: Kişinin öğrenmeye hazır olma durumudur. Kişi öğrenmeye ne kadar hazırdır. Kimi öğrenci okula gelmeden önce anasınıfına gitmiştir. Ya da evde renkerli sayıları ve önemli kavramları öğrenmiştir. Bu öğrenci ile hiçbir şey bilmeden gelen öğrencinin öğrenme hızları farklı olacaktır. Hazır bulunuşculuk seviyesi yüksek olan öğrenci daha başarılı olacaktır.
4- OLGUNLAŞMA: Bir davranışı sergileyebilecek düzeye gelmek olgunlaşmayı tarif eder. 2 yaşında parmak kasları gelişmeyen bir çocuğa yazı yazmayı öğretemezsiniz. Çünkü parmak kasları gelişmemiştir. Olgunlaşma olmadan öğrenme gerçekleşemez. Bu yüzden veliler küçük yaşta çocuklarını okula göndermeye bir şeyler öğretmeye çalışsınlar ama zorlamasınlar.

Düşüncelerinizi Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir