İngilizce

Haftanın 5 günü 40 dakikalık derslerle gerçekleşen İngilizce dersimizde amacımız,öğrencilerin eğlenirken ikinci bir dil öğrenmeleridir.Öğrencilerin küçük yaşta yeni bir dil öğrenme yetenekleri,yetişkinlere göre daha yüksektir.Özellikle okul öncesi dönemde ikinci bir dilin programda yer alması,çocuğun hem dil hem zihinsel gelişiminde çok büyük yarar sağlamaktadır.Erken yaşta bilinçli ve programlı olarak verilen İngilizce eğitimi,çocuğun gelecekteki eğitim sürecinde yabancı dil ve diğer derslere katkı sağlayacaktır.

İngilizce etkinliklerinde kazanılması gereken kavramlar çeşitli hikayeler, drama çalışmaları, parmak oyunları, şarkı, ront ve çeşitli oyunlarla öğrencilere kazandırılmaktadır.Anaokulumuzda İngilizce, günlük etkinlikler sırasında sınıf öğretmeni ve bu yaş grubunda deneyimli branş öğretmeni işbirliği ile doğal ortamda öğretilir. El becerilerini ve algılamayı geliştiren çeşitli oyunlar aktiviteler, şarkılar, masallar, kuklalar ve oyuncaklar yoluyla öğrenciler İngilizce ile eğlenceli bir ortamda tanışırlar ve yeni bir dil öğrenmenin sevincini yaşarlar.