Drama Etkinliği

Yaratıcı dramanın merkezinde “iletişim ve duyguların estetiği” vardır.

Yaratıcı drama eğitimi çalışmalarının amacı, çocuklarımızın yaratıcı doğaçlamalar, hayal gücüne yapılan eğlenceli yolculuklar, çeşitli hikaye anlatımları, tiyatro alıştırmaları, müzik ve dans yoluyla; yaşam boyu sürecek bir özgüven duygusu aşılamak, hayata karşı daha coşkulu ve heyecanlı bir yaklaşım içerisinde bulunmalarını sağlamak, sosyal iletişimlerini güçlendirmek ve belki de en önemlisi ‘oyunculuk’ yeteneklerinin farkına varmalarına yardımcı olarak, saklı kalmış olan yeteneklerini gün ışığına çıkartmaktır. Drama “oyunun” gücünü eğitimde kullanan bir alandır. Erken çocukluk döneminden itibaren yetişkinliği de içine alan bütün yaşam dönemlerinde insanın doğasında oyuna eğilim vardır. Özellikle ilk çocukluk döneminde çocukların oyun ihtiyacı en az yeme, içme ihtiyacı kadar gerekli ve önemlidir. Çocuklar gerçek dünyadaki bilgi ve deneyimlerini drama da hayali bir dünya yaratmak için kullanarak, kendini ifade yollarını geliştirmektedir.

Yaratıcı drama eğitiminde; farkındalık oyunları, ses ve nefes çalışmaları, estetik duygusunu geliştirmeye yönelik doğaçlama oyunları, güven çalışmaları, rol yapma teknikleri, pandomim gibi çalışmalar yaparak çocuklarımızın kendilerini yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini desteklemeyi amaçlıyoruz.

  • Kendini tanıma ve duygularının farkında olmak
  • Yaratıcılık ve hayal gücü gelişimini desteklemek
  • İletişim becerileri geliştirmek
  • Problem çözme becerilerini geliştirmek
  • Empati becerisini geliştirmek
  • Sanat anlayışı ve estetik duygusunu geliştirmek